Читалище "Развитие" 1893г.

Белоградчик

    Сигнали до "Зелени патрули"  
       

 

 

Народно читалище „РАЗВИТИЕ-1893” е трайно свързано с културното развитие и традиции на град Белоградчик.То е средище за изява на родолюбие и съхраняване на духовното богатство на нашия край. Читалището, има заслуга за зараждане на театрално, музикално,певческо и други изкуства,за развитие на библиотечното и музейно дело,за одухотворяване на живота на местното население.

Чрез своята многостранна дейност, разширявана и разнообразявана в унисон с времето, в което живеем и новите информационни технологии ,читалището е призвано да играе основна роля в духовното развитие на град Белоградчик и селищата от общината и чрез активизиране обмена на информация между него и другите организации да осъществява културната политика на местно ниво.

 


Сайта е финансиран от Фондация "Глобални библиотеки - България" по проект "Зелени патрули"