Народно читалище  "Развитие – 1893г."

Main Content

... 

В своята дългогодишна история НЧ „Развитие-1893г.“ е изградило стабилна мрежа от партньорства с различни културни институти, местни власти, неправителствени организации, медии, като за реализацията на основните дейности заложени в настоящия проект ще разчитаме традиционното партньорство с Общна Белоградчик и с Фондация „Алтернативно кино“, който ни подкрепят при организирането на Националния фестивал „Супер приз“. Създали сме работещи взаимоотношения с всички местни и регионални медии, като можем винаги да разчитаме на техният интерес и подкрепа.

...

Основната цел на настоящият проект е да съхрани и развие традициите в любителското кино и фото изкуство чрез популяризиране и разширяване на дейността на кино-видео клуб Ведерник и организиране и провеждане на Национален фестивал на алтернативното кино „Супер приз” – Белоградчик. 

...

Във фестивала участие ще вземат киноклубове и индивидуални участници с филми, получили национални и международни награди. Петото издание на Фестивала бе проведено през 2018 г., а октомври 2022 ще проведем следващият Фестивал.


ФЕСТИВАЛ СУПЕРПРИЗ БЕЛОГРАДЧИК

ГАЛЕРИЯ