Читалище "Развитие" 1893г.

Белоградчик

    Сигнали до "Зелени патрули"  
       

 

 

 

Проект зелени патрули

Основна цел

Да се засили чувствителността на местната общност в Белоградчик към опазването на околната среда и да се повиши мотивацията за устойчивото използване на природните ресурси и съхраняване баланса между човека и природата.

Специфични цели

1. Повишаване екологичните знания и умения на 20 младежи от Белоградчик и създаване в тях на мотивация за активна позиция, свързана с опазването на околната среда.

2. Създаване на обществена нетърпимост към прояви застрашаващи околната среда и възможности за подаване на сигнали за всякакви нередности, свързани с това, както и с устойчивото оползотворяване на природните ресурси, чрез изработване на интернет сайт и мобилно приложение към него.

3. Разширяване дейността на библиотеката и създаване на нови партньорства, допринасящи за нейното активно участие в процеса за повишаване качеството на живот на хората от Белоградчик.

Наименование на дейността

Обучение на доброволци за „Зелени патрули"

Описание на дейността

В рамките на тази дейност ще бъде осъществен подбор (чрез мотивационен видеоклип „Защо искате да се включите?" заснет с мобилно устройство ) и ще бъдат избрани 20 младежи на възраст от 14 до 19 години от община Белоградчик, които да преминат специален цикъл обучения, свързани с бъдещата им дейност. Предвиждаме да бъдат извършени 3 еднодневни обучения на следните теми:

  • „Въвеждане в света на доброволчеството."

  • „Опазване на околната среда - отговорност на всеки"

  • « Същност на „зеления патрул" и отговорни институции"

Очаквани резултати/продукти от изпълнението на дейността Повишени знанията и уменията на 20 младежи по въпроси свързани с осигуряване и поддържане на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда;

Повишена мотивацията на младите хора и създаване на „Зелени патрули- Белоградчик"
Изградени социални и граждански компетенции у младите доброволци.

В резултат от реализирането на проекта ще бъде създаден лесен и достъпен механизъм за гражданите да сигнализират за нередности, свързани с опазването на природата и балансираното използване на нейните ресурси. 20 младежи ще повишат своите знания и умения и ще бъдат мотивирани да полагат доброволен труд, за да допринесат за опазването на природата на Белоградчик.

От своя страна Библиотеката ще изгради нови партньорства и ще се утвърди, като институция подкрепяща гражданите при решаването на проблеми, значими за тях.

 
   

 


Сайта е финансиран от Фондация "Глобални библиотеки - България" по проект "Зелени патрули"