Народно читалище  "Развитие – 1893г."

Main Content

Народно читалище "Развитие - 1893г."

Читалище "Развитие – 1893г." е утвърдена и авторитетна гражданска институция, в която членуват над 150 граждани. Мисията на Читалището е активно да работи за създаване и разпространяване на духовни ценности чрез развиване на творческите способности и задоволяване на културните, образователните, информационните, социалните и др. потребности и интереси на общността. Основните приоритети на читалището са свързани с привличане на нови целеви групи и публики; предлагане на качествени културно-образователни и информационни услуги, в зависимост от потребностите на местните общности; разширяване и задълбочаване на партньорствата –на регионално, национално и международно ниво; организиране и провеждане на емблематични събития, оформящи образа на Белоградчик на културната карта на България

ЗА НАС 

Народно читалище "Развитие - 1893"г. в своята дълга история е предлагало и предлага и към момента множество възможности за развитие на творческите способности на различни групи от местните общности.

ЗА НАС

Читалището функционират Литературен клуб, Театрално студио, Духов оркестър, две вокално-
инструментални и една естрадна група, Кино-видео клуб „Ведерник“. Последният е създаден през
1981 година и от тогава до днес клубът има създадени над 160 филма /документални, игрални,
късометражни и импресии/. Наградите са над 120, от които над 20 са международни.

ЗА НАС

Наред с развитие на самодейни форми и любителското творчество, Читалището е основен организатор и/или участник в почти всички ключови събития от културния календар на Община


ЗА НАС

Белоградчик. Важно място сред тези събития заема Национален фестивал на алтернативното кино.

ФЕСТИВАЛ СУПЕРПРИЗ БЕЛОГРАДЧИК

ГАЛЕРИЯ